Holdfénykert rendezvény és szabadidőpark

Esküvői étel- és italajánlat

BEMUTATKOZÓ

-----------------------------------------------

A szálloda a Velencei-tó kapujától,  a homokos szabadstrandtól, valamint a Velencei Termálfürdőtől kb. 900 méterre található.

 

A szálloda 1994-ben épült. Étterme 1995. január 1-től, míg szálláshelyei 1995. június 15-től ill. 2005-től fogadnak vendégeket (hasznos alapterülete 1688,5nm). A létesítmény Budapest és Székesfehérvár között a 70-es főút mellett, a kápolnásnyéki híd tövében található. Távolsága Budapesttől 40 km, Székesfehérvártól 20 km. Az M7-es autópályáról Budapest felől 41. km kijáratánál kell letérni. A szálloda innen kb. 2 km-re található, melyhez a leágazástól kialakított műút a látogatót egyenesen bevezeti.  

 

A tó közelsége nyáron a fürdőzőknek, télen a téli sportok kedvelőinek nyújt szórakozást. 
A tó vonzáskörzetében lehetőség nyílik lovaglásra, teniszezésre, valamint kellemes kerékpártúrák megtételére. Napi programként beiktatható a pákozdi emlékmű, vagy a Vörösmarty-múzeum meglátogatása, esetleg sétahajózás. Hűvösebb idő esetén az agárdi és velencei fedett gyógyvizes fürdő felkeresése kínálkozik jó időtöltésnek. Távolabbi programok tervezéséhez ideális az M0-s körgyűrű valamint M6 és M7 autópálya közelsége. Rajtuk keresztül a legkülönfélébb alföldi és dunántúli városok nevezetességeinek és rendezvényeinek látogatása, viszonylag rövid idő alatt megoldható.

GPS-koordináták: É 47.23374557    K 18.67186546

 


 

a képre kattintva megtekintheti nagyobb méretben
IMG_6460_resize.JPG - 1.52 Mb
IMG_6698_resize.JPG - 1.08 Mb
 

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Hotel Holdfény létesítményének (2475 Kápolnásnyék, Tó u. 10/a.) üzemeltetője Balázs Ervin egyéni vállalkozó, továbbiakban, mint: Szolgáltató, (adószáma: 46168829-2-27), főtevékenysége szállodai szolgáltatás, kötelezettséget vállal arra, hogy ügyfeleinek, partnereinek, vendégeinek, valamint honlapjának látogatóinak adatait, személyes adatként kezeli, tiszteletben tartja személyhez fűződő jogait. Az általa kezelt személyes adatokkal, azok kezelési gyakorlatával, módjáról és lehetőségei kapcsán megtesz minden olyan intézkedést (technikailag, és szervezésileg), mely az adatok biztonságát szolgálja.

Szolgáltató szállodájában történő szállodai- és vendéglátó ipari szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató az érvényben lévő belső adatvédelmi szabályzat szerint jár el.

A szálloda fenntartja jogát jelen szabályzat módosítására, melyről az érintett partnereit, ügyfeleit, vendégeit értesíti.

Jelen szabályzat 2018. május 25. napjától a visszavonásig érvényes.

Jelen szabályzat hatály kiterjed minden szervezeti egységben folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó tevékenységre.

Alapelvek

Csak olyan személyes adat kezelhető. mely az adatkezelési céloknak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben és idegi kezelhető. Az adatok felvételének és kezelésének törvényesnek és tisztességesnek kell lenni.

Adatkezelés

1)       Kezelési adatok: név, cím, telefon, e-mail cím, dátum és időpont, érkezés ideje, távozás ideje, felnőttek száma, gyermekek száma, gyermekek életkora, ellátás típusa, szobatípus, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.

2)       Az adatok törlésének határideje: Felhasználó ajánlatkérésére történő válasz megadása után azonnal, amennyiben nem foglalt szobát. Amennyiben Felhasználó foglalt szobát Szolgáltató rendszerében, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határideje az adott évet követő 7. év december 31-e, melyről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében rendelkezik.

3)       Személyes adatok törlésének, módosításának kezdeményezése e-mailben a hotel.holdfeny@t-online.hu címre, illetve postai úton, a Hotel Holdfény 2475 Kápolnásnyék, Tó u. 10/a címre küldött levélben lehetséges.

4)       Szolgáltatót felkereshetik különböző hatóságok, mint pl. adatvédelmi biztos, bíróság, nyomozó- és egyéb hatóságok, valamint felhatalmazás alapján elrendelheti jogszabály más szervek, és/vagy megbízott személyek tájékoztatását adatok átadása, közlése céljából.

5)    Szolgáltató a hatóságok kérésére csak annyi személyes adatot és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljához feltétlenül szükséges.

6)       Szolgáltató a vendégek által átadott adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján kezeli (2011. évi CXII. törvény).

7) Szolgáltató a szolgáltatás ajánlatkérést, szobafoglalást, stb. nyújtásának céljából a weboldal teljes körű használatát, illetve a felhasználók személyes adatait kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. A törvény eltérő rendelkezésének hiányában, amennyiben felhasználó hozzájárulásával történik a személyes adatok felvétele, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.

8)       Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányos mértékben, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

9)       Felhasználó által használt adatokat fejlesztés, vagy működtetés érdekében továbbítja a Szolgáltató által kezelt személyes adatokat harmadik személy részére azokkal nem él vissza.

10)    Szolgáltató kezeli azokat a személyes adatokat is, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából történhet, illetve a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

11)  A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

12)  A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

13)  A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Hotel a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1)             Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2)             Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

3)             A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

4)             Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1)            A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

2)            Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)